0888239444

Thiết kế Catalogue

Catalogue được biên soạn dưới dạng một cuốn sách, số lượng trang tuỳ thuộc vào nội dung, trình bày theo dạng tạp chí, hay được dùng để giới thiệu về dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp.

Catalogue mang tính chất dùng để tra cứu thông tin một cách đầy đủ nhất. Số lượng trang tối thiểu của một cuốn catalogue là khoảng 15-20 trang.

Một Catalogue hoàn thiện sử dụng tốt, cần đáp ứng những yếu tố:

  • Thể hiện rõ chủ đề/tiêu đề của sản phẩm dịch vụ.
  • Nội dung rõ ràng, ngắn gọn, súc tích
  • Phong cách thiết kế hiện đại, trang nhã
  • Hình ảnh minh hoạ được đưa vào một cách tinh tế
  • Màu sắc sử dụng theo Guideline Brand của doanh nghiệp.

Những Catalogue được DigiHub thiết kế