0888239444

Thiết kế Name Card

Name Card là nơi tổng hợp tất cả thông tin tóm tắt của một cá nhân và doanh nghiệp, trong đó, bạn có thể biết được:

  • Họ tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ
  • Logo công ty
  • Tên công ty
  • Chức vụ
  • Mã số thuế công ty

Ngoài những thông tin ra, Name Card còn thể hiện được nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp một cách tinh tế và độc đáo

Bạn chỉ cần cung cấp logo và những thông tin trên Name Card, chúng tôi sẽ tư vấn và bố cục thiết kế ra thành phẩm theo yêu cầu ứng ý nhất.

Những Name Card được DigiHub thiết kế