0888239444

Thiết kế Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực, có nhiều loại thể hiện, có thể file hồ sơ chung, hoặc file chi tiết theo từng dịch vụ, sản phẩm, tuỳ vào ngữ cảnh của doanh nghiệp mục đích để trình bày hồ sơ. Hình thức thể hiện, có 3 dạng thường dùng

 • Sử dụng offline được in ra thành cuốn như Brochure.
 • Sử dụng online thông qua link trình bày dưới dạng file PDF.
 • Sử dụng online, được redesign thành một giao diện landingpage được trình duyệt tốt (responsive) trên tất cả các trình duyệt

Nội dung của hồ sơ năng lực thông thường:

 • Logo & Tên + Slogan của công ty
 • Đầy đủ thông tin về mã số thuế, địa chỉ, email, hotline,...
 • Lĩnh vực hoạt động
 • Sản phẩm & Dịch vụ
 • Chi tiết Sản phẩm - Dịch vụ
 • Văn hoá môi trường
 • Sứ mệnh tầm hình
 • Lịch sử hình thành

Hồ sơ năng lực DigiHub thiết kế