0888239444
#Kênh quảng cáoDịch vụMô tảTGTH arrowThời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo.ĐVTGiá niêm yếtChiết khấuSLThành tiền
1Facebook AdsFacebook Lead Ads

Quảng cáo làm tăng số lượng khách hàng đăng ký thông tin trên form quảng cáo của Facebook. Thông tin đăng ký có thể chuyển trực tiếp đến CRM của doanh nghiệp. Độ tuổi trên 18+, các thành phố lớn hoặc khu vực tùy chọn. Có thể chọn thêm 1 sở thích nhất định. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo. Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng khách hàng hỏi về sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp ở giai đoạn quảng cáo thương hiệu, bán sán phẩm Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

8hCPLead150,000 ₫25 %112,500 ₫Đặt hàngDemo
2Facebook AdsFacebook Messenger Ads

Quảng cáo làm tăng số lượng khách hàng nhắn tin đến Fanpage. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: từ hình ảnh cho đến Video và tin nhắn. Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng khách hàng hỏi về sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp ở giai đoạn quảng cáo thương hiệu, bán sán phẩm Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

8hCPMess235,000 ₫25 %176,250 ₫Đặt hàngDemo
3Facebook AdsFacebook Video Ads View 2s

Quảng cáo làm tăng số lượng xem video view. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Chi phí được tính khi người dùng xem Video từ 2 giây trở lên. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: Video Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng khách hàng hỏi về sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp ở giai đoạn quảng cáo thương hiệu, bán sán phẩm Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

4hCPV150 ₫25 %112 ₫Đặt hàngDemo
4Facebook AdsFacebook Video Ads Thruplays 15s (Instream)

Quảng cáo làm tăng số lượng xem video. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Chi phí được tính khi người dùng xem Video đủ 15 giây hoặc hết video nếu độ dài của video nhỏ hơn 15 giây. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: Video Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng khách hàng hỏi về sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp ở giai đoạn quảng cáo thương hiệu, bán sán phẩm Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

4hCPV250 ₫20 %200 ₫Đặt hàngDemo
5Facebook AdsFacebook Click to Website Ads

Quảng cáo làm tăng lượt truy cập đến website. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: từ hình ảnh cho đến Video. Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng người tiêu dùng truy cập đến website xem sản phẩm và dịch vụ. Phù hợp ở giai đoạn quảng cáo thương hiệu, bán sán phẩm Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

4hCPC3,500 ₫20 %2,800 ₫Đặt hàngDemo
6Facebook AdsFacebook Engagement Ads

Quảng cáo làm tăng tương tác người dùng bao gồm Like, Comment & Share cho bài viết.. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Frequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: từ hình ảnh cho đến Video, message (tin nhắn). Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng độ phủ, nhận thức và hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng. Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

4hCPE3,000 ₫25 %2,250 ₫Đặt hàngDemo
7Facebook AdsFacebook Ads Reach New User

Quảng cáo tiếp cận đến đối tượng khách hàng mới. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Reach (tiếp cận) là số lượng profile duy nhất nhìn thấy quảng cáo. Đa định dạng quảng cáo: từ hình ảnh cho đến Video, message (tin nhắn). Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng độ phủ, nhận thức và hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng. Phù hợp ở giai đoạn đầu mới phát triển và giai đoạn cần tăng số lượng người dùng mới.

4hCPReach23,500 ₫25 %17,625 ₫Đặt hàngDemo
8Facebook AdsFacebook Ads Brand Awareness

Quảng cáo làm tăng nhận thức thương hiệu đối với người dùng. Đối tượng khách hàng được chọn lọc kỹ theo thông tin yêu cầu của dự án. Điều chỉnh tần suất hiển thị (Freequency) phù hợp để gia tăng hiệu quả cho chiến dịch. Đa định dạng quảng cáo: từ hình ảnh cho đến Video, message (tin nhắn). Phù hợp cho các doanh nghiệp muốn gia tăng độ phủ, nhận thức và hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng. Phù hợp ở giai đoạn đầu mới phát triển và giai đoạn duy trì hình ảnh thương hiệu.

4hCPM23,500 ₫20 %18,800 ₫Đặt hàngDemo
9Facebook AdsFacebook Like Page Ads

Quảng cáo tăng số lượng người like fanpage theo đối tượng khách hàng chuẩn. Độ tuổi trên 18+, các thành phố lớn hoặc khu vực tùy chọn. Có thể chọn thêm 1 sở thích nhất định. Phù hợp cho các thương hiệu muốn gia tăng lượng người theo dõi có sở thích với ngành hàng.

2hCPLike3,500 ₫15 %2,975 ₫Đặt hàngDemo
10Facebook AdsFacebook Like Page Ads (High target audience)

Quảng cáo tăng số lượng người like fanpage theo đối tượng khách hàng chất lượng cao theo yêu cầu của dự án. Chọn độ tuổi, khu vực, các sở thích nhất định. Phù hợp cho các thương hiệu muốn gia tăng lượng người theo dõi chất lượng. Chú ý: đây chỉ là đơn giá trung bình tham khảo, tùy theo thông tin dự án chi tiết, đơn giá có thể thay đổi.

2hCPLike7,500 ₫15 %6,375 ₫Đặt hàngDemo