0888239444
#Kênh quảng cáoDịch vụMô tảTGTH arrowThời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo.ĐVTGiá niêm yếtChiết khấuSLThành tiền
1Google AdsGoogle Search High Competition (Cạnh tranh cao)

Quảng cáo dựa trên từ khoá tìm kiếm (Search term) của khách hàng, tăng lượt truy cập của khách hàng đến Website/ landing page. Không giới hạn số lượng từ khoá và nhóm từ khoá. Có thể chọn hiển thị theo khu vực, tỉnh. Dành cho các nghành có mức cạnh cao. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm từ khoá cụ thể. Quý khách yên tâm là chúng tôi hoàn toàn minh bạch tính cạnh tranh và đơn giá ước tính trên mỗi click khi có thông tin cụ thể. Chọn đặt hàng để được tư vấn cụ thể hơn.

4hCPC17,000 ₫20 %13,600 ₫Đặt hàngDemo
2Google AdsGoogle Search Medium Competition (Cạnh tranh vừa)

Quảng cáo dựa trên từ khoá tìm kiếm (Search term) của khách hàng, tăng lượt truy cập của khách hàng đến Website/ landing page. Không giới hạn số lượng từ khoá và nhóm từ khoá. Có thể chọn hiển thị theo khu vực, tỉnh. Dành cho các nghành có mức cạnh trung bình. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm từ khoá cụ thể. Quý khách yên tâm là chúng tôi hoàn toàn minh bạch tính cạnh tranh và đơn giá ước tính trên mỗi click khi có thông tin cụ thể. Chọn đặt hàng để được tư vấn cụ thể hơn.

4hCPC8,000 ₫20 %6,400 ₫Đặt hàngDemo
3Google AdsGoogle Search Low Competition (Cạnh tranh thấp)

Quảng cáo dựa trên từ khoá tìm kiếm (Search term) của khách hàng, tăng lượt truy cập của khách hàng đến Website/ landing page. Không giới hạn số lượng từ khoá và nhóm từ khoá. Có thể chọn hiển thị theo khu vực, tỉnh. Dành cho các nghành có mức cạnh tranh thấp. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm từ khoá cụ thể. Quý khách yên tâm là chúng tôi hoàn toàn minh bạch tính cạnh tranh và đơn giá ước tính trên mỗi click khi có thông tin cụ thể. Chọn đặt hàng để được tư vấn cụ thể hơn.

4hCPC3,000 ₫20 %2,400 ₫Đặt hàngDemo
4Google AdsGDN Selected Placements Ads

Quảng cáo chọn danh sách các top website/app cần được hiển thị quảng cáo với Inventory (dung lượng) đối tượng có giới hạn. Đây là các chiến dịch cần nhắm tới các website có đối tượng khách hàng có giá trị cao. Gồm top 50 đầu báo lớn nhất có hợp tác với Google tại Việt Nam. Định dạng quảng cáo sẽ tuỳ chỉnh theo vị trí quảng cáo cho phép của Publisher (nhà xuất bản). Đối tượng quảng cáo được chọn lọc kỹ theo từng yêu cầu của dự án. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

4hCPC5,500 ₫20 %4,400 ₫Đặt hàngDemo
5Google AdsGDN Video Ads

Quảng cáo Video tăng lượt xem của khách hàng trên hệ thống website của Google Display Network, có thể bao gồm hoặc không bao gồm YouTube. Định dạng Video, tỉ lệ 16:9 Đối tượng quảng cáo được chọn lọc kỹ theo từng yêu cầu của dự án bao gồm các kiểu nhắm đối tượng như: Contextual (theo ngữ cảnh), Placement (theo domain site) được hiển thị. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

4hCPV125 ₫20 %100 ₫Đặt hàngDemo
6Google AdsGDN Responsive Banner Ads

Quảng cáo banner và text (dạng chữ) tăng lượt truy cập của khách hàng đến Website/ landing page. Không giới hạn số lượng banner hoặc nhóm banner. Gồm 2 định dạng kích thước vuông và tỉ lệ 16:9. Đối tượng quảng cáo được chọn lọc kỹ theo từng yêu cầu của dự án bao gồm các kiểu nhắm đối tượng như: Contextual (theo ngữ cảnh), Placement (theo nhóm domain site) được hiển thị. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

4hCPC2,000 ₫20 %1,600 ₫Đặt hàngDemo
7Google AdsGDN Standard Banner Ads

Quảng cáo banner tăng lượt truy cập của khách hàng đến Website/ landing page. Không giới hạn số lượng banner hoặc nhóm banner. Banner chuẩn gồm có 9 loại kích thước. Đối tượng quảng cáo được chọn lọc kỹ theo từng yêu cầu của dự án bao gồm các kiểu nhắm đối tượng như: Contextual (theo ngữ cảnh), Placement (theo domain site) được hiển thị. Chú ý: đây là đơn giá trung bình dựa trên các số liệu trước đây. Đơn giá có thể thay đồi tuỳ theo nhu cầu cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

4hCPC2,600 ₫20 %2,080 ₫Đặt hàngDemo