0888239444
STT Website Lĩnh vực Loại báo DF/NF digico Là loại backlink Do-follow hay No-follow được trỏ về website của nhãn hàng. DR digico DR hay domain rating là chỉ số sử dụng để đánh giá sức mạnh, độ tin tưởng của cả một site dựa trên toàn bộ các đường link liên kết đang trỏ về site ấy. Chỉ số này được Ahrefs đánh giá trên thang điểm 100. UR digico Chỉ số UR hay còn gọi là URL Rating, là chỉ số dùng để đo lường sức mạnh cũng như là độ uy tín của một url dựa trên backlink mà nó đang sở hữu. Đây được coi là chỉ số “sức mạnh” backlink của một website nào đó và khả năng xếp hạng trên Google. DA digico Domain Authority. Nó là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ uy tín và độ mạnh của một tên miền (Domain). PA digico Page Authority : Đây cũng là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ mạnh cũng như độ uy tín (trust) của từng Page riêng lẻ. Khi bạn đang ở một page nào đó trên website bạn có thể thông qua công cụ của MOZ để xem chỉ số PA của page đó là bao nhiêu. TF digico TF là chỉ số được viết tắt bởi từ Trust Flow. Chỉ số này sẽ cho biết trang web sẽ có độ tin cậy là bao nhiêu thông qua chất lượng của tổng thể các backlink trên trang đó. CF digico CF là từ được viết tắt bởi cụm từ Citiation Flow. Chỉ số này sẽ dựa trên số lượng backlink từ các trang web khác sẽ đánh giá độ tin cậy cùng tầm ảnh hưởng của trang web nào đó. RD digico Referring Domains chính là các domain có link được trỏ về website. Số lượng referring domain trở về website là yếu tố quan trong trong SEO mà người làm SEO quan tâm Traffic digico Là tổng số lượt truy cập/tháng. Số liệu được lấy từ chính trang báo hoặc bởi các công cụ thứ 3 như: Similarweb, Ahrefs. Semrush TG TH digico Thời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo. Giá chỉ từ
1 www.24h.com.vn Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 87 26 68 60 55 59 83,700 39,000,000 4 giờ 1,000,000 ₫ Chi tiết
2 vnexpress.net Tin tức tổng hợp Báo điện tử NF 90 90 89 69 67 75 81,600 36,100,000 4 giờ 10,000,000 ₫ Chi tiết
3 kinhtedothi.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 74 37 44 51 17 60 20,400 3,500,000 4 giờ 5,000,000 ₫ Chi tiết
4 nguoiduatin.vn Tin tức tổng hợp Tạp chí điện tử DF 77 33 53 54 53 56 34,500 723,000 4 giờ 4,500,000 ₫ Chi tiết
5 plo.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 80 46 55 56 43 57 15,400 1,200,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết
6 saostar.vn Tin tức tổng hợp Tạp chí điện tử DF 72 37 50 56 26 38 29,900 1,000,000 4 giờ 4,000,000 ₫ Chi tiết
7 thanhnien.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 86 42 67 63 57 71 80,200 21,300,000 4 giờ 2,000,000 ₫ Chi tiết
8 thoidai.com.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 67 22 37 50 19 46 23,000 97,500 4 giờ 3,000,000 ₫ Chi tiết
9 tienphong.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 82 47 62 57 55 59 31,600 4,900,000 4 giờ 3,000,000 ₫ Chi tiết
10 tiin.vn Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 70 41 48 50 12 43 4,000 269,000 4 giờ 2,000,000 ₫ Chi tiết
11 vietnamnet.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 87 42 75 65 61 66 67,400 17,100,000 4 giờ 500,000 ₫ Chi tiết
12 vtc.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 79 43 59 59 50 56 42,500 9,800,000 4 giờ 2,000,000 ₫ Chi tiết
13 yan.vn Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 75 35 59 53 18 50 39,500 958,000 4 giờ 4,500,000 ₫ Chi tiết
14 zing.vn Tin tức tổng hợp Tạp chí điện tử DF 85 28 77 60 39 49 38,500 3,000,000 4 giờ 10,000,000 ₫ Chi tiết
15 dantri.com.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 87 45 66 65 58 59 68,500 13,200,000 4 giờ 1,000,000 ₫ Chi tiết
16 yeah1.com Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 63 33 47 49 44 40 7,600 65,800 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết
17 tuoitre.vn Tin tức tổng hợp Báo điện tử DF 86 43 69 64 55 63 50,700 11,700,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết
18 soha.vn Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 80 45 64 58 51 56 12,500 6,200,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết
19 doisongphapluat.com Tin tức tổng hợp Trang tin điện tử tổng hợp DF 78 12 53 53 29 60 40,800 675,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết