0888239444
STT Website Lĩnh vực Loại báo DF/NF digico Là loại backlink Do-follow hay No-follow được trỏ về website của nhãn hàng. DR digico DR hay domain rating là chỉ số sử dụng để đánh giá sức mạnh, độ tin tưởng của cả một site dựa trên toàn bộ các đường link liên kết đang trỏ về site ấy. Chỉ số này được Ahrefs đánh giá trên thang điểm 100. UR digico Chỉ số UR hay còn gọi là URL Rating, là chỉ số dùng để đo lường sức mạnh cũng như là độ uy tín của một url dựa trên backlink mà nó đang sở hữu. Đây được coi là chỉ số “sức mạnh” backlink của một website nào đó và khả năng xếp hạng trên Google. DA digico Domain Authority. Nó là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ uy tín và độ mạnh của một tên miền (Domain). PA digico Page Authority : Đây cũng là một chỉ số do MOZ đặt ra để đo lường độ mạnh cũng như độ uy tín (trust) của từng Page riêng lẻ. Khi bạn đang ở một page nào đó trên website bạn có thể thông qua công cụ của MOZ để xem chỉ số PA của page đó là bao nhiêu. TF digico TF là chỉ số được viết tắt bởi từ Trust Flow. Chỉ số này sẽ cho biết trang web sẽ có độ tin cậy là bao nhiêu thông qua chất lượng của tổng thể các backlink trên trang đó. CF digico CF là từ được viết tắt bởi cụm từ Citiation Flow. Chỉ số này sẽ dựa trên số lượng backlink từ các trang web khác sẽ đánh giá độ tin cậy cùng tầm ảnh hưởng của trang web nào đó. RD digico Referring Domains chính là các domain có link được trỏ về website. Số lượng referring domain trở về website là yếu tố quan trong trong SEO mà người làm SEO quan tâm Traffic digico Là tổng số lượt truy cập/tháng. Số liệu được lấy từ chính trang báo hoặc bởi các công cụ thứ 3 như: Similarweb, Ahrefs. Semrush TG TH digico Thời gian thực hiện kể từ khi có nội dung (bài PR, Banner, Video...), trải qua quá trình sét duyệt & chỉnh sửa để hiển thị trên trang báo. Giá chỉ từ
1 gamek.vn Giải trí Trang tin điện tử tổng hợp DF 72 34 50 52 20 50 3,000 1,300,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết
2 kenh14.vn Giải trí Trang tin điện tử tổng hợp DF 82 41 63 61 55 63 20,300 12,400,000 4 giờ 3,000,000 ₫ Chi tiết
3 2sao.vn Giải trí Trang tin điện tử tổng hợp DF 75 38 40 50 44 52 4,400 1,300,000 4 giờ 2,500,000 ₫ Chi tiết